Usluge

ZDRAVSTVENA SKRB

Kvalitetno i stručno osoblje svakodnevno prati zdravstveno stanje svih korisnika. Svojim korisnicima pružamo medicinsku njegu i skrb kroz 24 sata koja uključuje :

  • opću i specijalnu zdravstvenu njegu
  • sanacija svih vrsta dekubitalnih rana
  • sanaciju svih vrsta rana
  • kateterizaciju
  • obrada stome
  • mjerenje šećera u krvi
  • mjerenje krvog tlaka
  • uzimanje materijala za laboratorijske pretrage